Sastanci i događanja

Prvi sastanak projektnog tima - Bologna, 31. svibnja 2011.

Međunarodne konferencije – Venecija, 5-6 lipanj 2012., Zagreb, 6. prosinac 2012.

Međunarodni sastanci – Bari, 1. veljače 2012.

Međunarodne radionice- Split, 26. rujan 2012.

Međunarodni sastanak Pescara 16. - 18. travnja 2013.

Lokalne radionice

Kartiranje morskih staništa (Pula, 30-31. kolovoz 2011.)

Jačanje tima (Banjole, 02-03. rujna 2011.)

Međunarodni dan obale “Coast Day” – 24 - 26 rujna 2012.

Pres konferencije

Pula, 18. listopad 2011.

Pula, 20. prosinac 2011.