Novosti

16.04.2014.Izrađena nova studija

Sukladno uredbi o uspostavi okvira za djelovanje u Republici Hrvatskoj u zaštiti morskog okoliša i Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima, Centar za istraživanje mora "Ruđer Bošković", Rovinj, izradio Studiju analize...

07.10.2013.Završni sastanak SHAPE projekta

Završni sastanak projektnih partnera, te sastanak Upravnog odbora SHAPE projekta održati će se od 16-17. listopada 213. godine u Lignano di Sabbiadoro (Udine), Italija.

Tijekom sastanka planira se: sastanak Upravnog odbora, sastanak za koordinacij...

26.08.2013.Međunarodni dan obale Mediterana 2013.

Međunarodni dan obale Mediterana, u organizaciji regije Emilia-Romagna, ove godine održati će se 25. rujna 2013. u Riminiju.

Predstaviti će se neke od najzanimljivijih tema vezanih za projekt SHAPE, kao i integralno upravljanje obalnim područjem...

26.08.2013.Novi posteri

U izborniku „Promo materijali“ dostupno je 7 novih postera morskih staništa Istarske županije sukladno Direktivi o staništima.

21.05.2013.Regionalna radionica – Pescara (Italija)

"Jačanje kapaciteta za učinkovitu provedbu Protokola za Integralno upravljanje obalnim područjima (IUOP)".

Radionica će se održati od 18. do 20. lipnja 2013.

Radionica će biti strukturiran u tri modula:

Modul pod nazivom "Uvod i...

13.03.2013.Sastanak projektnih partnera SHAPE projekta

Od 16-17 travnja 2013. godine u Pescari (Italija) će se održati četvrti sastanak projektnih partnera SHAPE projekta. Teme sastanka možete vidjeti ovdje.

18. travanj 2013. održati će se lokalna radionica u organizaciji Regije Abruzzo na temu...