21.05.13. u 13:14

Regionalna radionica – Pescara (Italija)

"Jačanje kapaciteta za učinkovitu provedbu Protokola za Integralno upravljanje obalnim područjima (IUOP)".

Radionica će se održati od 18. do 20. lipnja 2013.

Radionica će biti strukturiran u tri modula:

  1. Modul pod nazivom "Uvod i opći elementi IUOP", predavači su predstavnici i stručnjaci iz Ministarstva zaštite okoliša, zemljišta i zaštite mora, koji su pridruženi partner SHAPE projekta.
  2. Modul obuhvaća dvije radne skupine:
    A) "Upravljanje obalnim područjima"
    B) "Alati i tehnike za integralno upravljanje (GIS i daljinska istraživanja)". Predavači će biti stručnjaci iz navedenih sektora.
  3. "Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) i prostorno planiranje morskih područja (PPMP)", predavači će biti predstavnici i stručnjaci iz Opće uprave za okoliš Europske komisije.

Novi posteri

U izborniku „Promo materijali“ dostupno je 7 novih postera morskih staništa Istarske županije sukladno Direktivi o staništima.